Eulogius Schneider

eulogius

Eulogius Schneider.
Bonner Revolutionär.
Predigten - Schriften - Dokumente 1783-1794

Format: 17,5 x 24,5 cm
572 Seiten, 12 Abb.
ISBN 978-3-948568-00-9
BonnBuchVerlag, Bonn
24,80 Euro

a) Besprechung im General-Anzeiger (Journal) am 30.05.2020,
Text unter https://ebba-hagenberg-miliu.jimdosite.com/texte-fotos/
b) Besprechung in Würzburger Diözesan-Geschichtsblätter, Bd. 86. 2023, S. 586 f.

eulogius
© 2024-01-19 by nf | zurück |